Het kabinet Rutte zorgt voor een hogere energiebelasting, terwijl dat helemaal niet nodig is. Onderstaande cijfers laten zien dat het helemaal niet vanzelfsprekend is hoe de energiebelasting komend jaar verdeeld is. Als we de vervuiler zouden laten betalen, zou de energierekening van huishoudens flink omlaag gaan.

In onderstaande tabel staat per type huishouden wat de gemiddelde energiebelasting is op dit moment (per jaar), wat het in 2019 zal worden en wat volgens GroenLinks eerlijk is.

Dankzij Rutte III gaat een gemiddeld huishouden er volgend jaar dus 152 euro op achteruit!

Daarnaast is het verschil tussen grote vervuilers en huishoudens enorm. Dat kun je in onderstaande tabel zien. Een gemiddeld huishouden betaalt per kWh 14 cent aan energiebelastingen, terwijl een grote chemiefabriek per kilowattuur slechts 2 cent belasting betaalt. Bij gas is het verschil nog groter: per kubieke meter gas betaalt een normaal huishouden 41 cent, terwijl een grote fabriek slechts 4 cent betaalt per kubieke meter.

De eerlijke energieprijs uitgelegd

GroenLinks verhoogt in haar verkiezingsprogramma de energiebelasting op gas in de eerste schijf jaarlijks met 5 cent, maar we zorgen daar tegelijk voor een belastingvermindering van jaarlijks 70 euro. De gedachte achter die belastingvermindering is dat we een deel van het energieverbruik van huishoudens zien als basisbehoefte. Voor het jaar 2019 betekent dit dat de belasting op gas 35 cent zou zijn en de vrijstelling energiebelasting 450 euro.

De Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt in de plannen van GroenLinks ook eerlijk verdeeld. De tarieven worden gelijkgetrokken: bedrijfsleven en burgers betalen naar rato van CO2-uitstoot. Dat betekent dat huishoudens volgens de plannen van GroenLinks niet langer een onevenredig deel van de energietransitie betalen.

Onze rekening ziet er zo uit:

Energiebelasting gas: €514,50

Energiebelasting elektriciteit: €313,74

Belastingvermindering: -€450

Opslag Duurzame Energie: €53,49

Totaal: €431,73

Totaal (incl. btw) €522,40

De plannen van Rutte III

In het Belastingplan 2019 van Rutte III wordt de belasting op gas verhoogd naar €0,29/m3. Waar GroenLinks voorstelt de belastingvrijstelling energiebelasting flink te verhogen, verlaagt Rutte III de vrijstelling naar €257,54. De belasting op elektriciteit wordt voor huishoudens iets verlaagd naar 0,09738 euro per kWh.

De rekening van Rutte III is als volgt:

Energiebelasting gas: €426,30

Energiebelasting elektriciteit: €292,14

Belastingvermindering: -€257,54

Opslag Duurzame Energie: €133,73

Totaal: €594,63

Totaal (incl. btw) €719,50