Luisteren naar mensen die in actie komen voor een beter pensioen

Het is belangrijk dat we luisteren naar de stakende mensen uit het openbaar vervoer vandaag, en de actievoerders morgen. Zij komen op voor een eerlijk en goed pensioen. Zij willen een pensioenstelsel dat recht doet aan mensen in zware beroepen. En een stelsel waarin iedereen pensioen opbouwt. GroenLinks steunt de actievoerders en roept de minister op aan hen gehoor te geven.

Een nieuw pensioenstelsel

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn eind vorig jaar op niets uitgelopen. De roep om oplossingen wordt steeds luider en dringender. Het is goed dat werknemers zichzelf verenigen en samen een krachtige stem vormen. En daarmee minister Koolmees hun zorgen tonen en hem vragen hun eisen te ondersteunen en te verwerken in een krachtig akkoord.

We zien een groeiende kloof ontstaan. De verschillen tussen theoretisch en praktisch opgeleiden zijn enorm zijn toegenomen. Mensen die minder kansen konden grijpen in het onderwijs beginnen eerder met werken, kunnen pas later met pensioen en hebben een kortere levensverwachting.

Steeds minder mensen bouwen pensioen op. Met name bij jongeren zien we een daling. Op dit moment zijn er in Nederland zelfs 1,6 miljoen werkenden die geen pensioen opbouwen. Die trend willen we keren.

Op tijd stoppen met werken

GroenLinks wil dat mensen op tijd kunnen stoppen met werken. Dat mensen die hun hele leven hebben gewerkt, onbezorgd kunnen genieten van hun oude dag. Het is belangrijk dat er een oplossing komt voor mensen met een zwaar beroep. We moeten voorkomen dat een onbezorgde oude dag straks alleen is weggelegd voor wie rijk en gezond is.

We moeten voorkomen dat een onbezorgde oude dag straks alleen is weggelegd voor wie rijk en gezond is. Het is belangrijk dat we werken aan een nieuw stelsel dat de verzorgingsstaat opbouwt, in plaats van verder afbreekt.

Lees hier meer over onze standpunten.