1.

Waar gaat het plan over?

GroenLinks wil de beste zorg voor patiënten, uiteraard ook voor oudere patiënten in het ziekenhuis.

Gelukkig zijn er artsen in het ziekenhuis met veel kennis van oudere patiënten, geriaters. GroenLinks pleit ervoor deze artsen te betrekken bij de behandeling van ouderen. Zo kunnen zij goed inschatten wat de impact van verschillende behandelingen is op de kwaliteit van leven van oudere patiënten. Met deze informatie kan een oudere patiënt samen met de arts een zorgvuldige keuze maken voor de best passende behandeling.

Vanaf 70 jaar nemen de gezondheidsverschillen tussen ouderen sterk toe. Sommige 70-plussers zijn nog tot op hoge leeftijd heel vitaal. Andere 70-plussers zijn kwetsbaarder. De geriater kan het beste de inschatting maken van de impact die verschillende behandelingen hebben op een oudere patiënt.

Iedere patiënt, oud of jong, mag en kan samen met de arts kiezen voor iedere behandeling. We vinden het bij die keuze belangrijk dat zowel arts als patiënt zoveel mogelijk relevante informatie hebben. Daarom pleiten wij voor een goede samenwerking tussen de geriater en de behandelend arts in het ziekenhuis. Die samenwerking verbetert de zorg voor de oudere patiënt.

2.

Wat is een 'geriater'?

Een geriater is een ziekenhuisarts die veel kennis heeft van oudere patiënten.

3.

Mag de patiënt volgens dit plan niet meer kiezen voor een behandeling?

Nee, iedere patient, oud of jong, heeft het recht samen met de arts te kiezen voor iedere behandeling.

Nee. Met ons voorstel wordt niemand zorg ontzegd. In tegendeel: GroenLinks wil ervoor zorgen dat ouderen de best mogelijke zorg krijgen.

Nee. Wat we zien is dat vanaf 70 jaar de gezondheidsverschillen tussen ouderen sterk toenemen. Sommige 70-plussers zijn nog tot op hoge leeftijd heel vitaal. Andere 70-plussers zijn kwetsbaarder. Daarom moet er altijd per persoon gekeken worden naar de beste behandeling.

Nee. We willen ervoor zorgen dat elke patiënt de behandeling krijgt die het beste bij ze past. Dit kan alleen als patiënten alle informatie krijgen over de voor- en tegens van verschillende behandelingen. Dit kan door samen te werken met geriaters, zodat ze beter worden geholpen dan nu het geval is.