Terwijl in Nederland druk wordt overlegd over hoe we klimaatverandering moeten aanpakken, blijven de alarmerende rapporten maar komen. De wereld stoot niet minder maar meer CO2 uit, we halen ons doel in 2020 bij lange na niet en we moeten minimaal drie keer zoveel doen om er voor te zorgen dat de opwarming van de aarde maximaal 2 graden blijft.

Je zou er bijna moedeloos van worden, maar met de juiste maatregelen kunnen we klimaatverandering echt aanpakken. Daar zijn wel dappere leiders voor nodig die zich niet teveel in laten pakken door de industrie.

Hoe gaat het ons wel lukken?

1. Kolencentrales sluiten

De twee oudste kolencentrales, de Hemweg en de Amercentrale, moeten zo snel mogelijk dicht. Het liefst in 2020. Kunnen we gewoon snel regelen. En het is een van de goedkoopste maatregelen om CO2-uitstoot terug te dringen.

2. CO2-heffing invoeren

Simpel principe: de vervuiler betaalt. Door een CO2-heffing in te voeren betalen grote gebruikers echt voor hun vervuiling. Het is een van de meest effectieve middelen om bedrijven te ontmoedigen om CO2 uit te stoten.

Het kabinet wil er nog niet aan, maar er zijn steeds meer organisaties en wetenschappers die hier, net als GroenLinks voor pleiten. De Nederlandse Bank bijvoorbeeld.

3. Minder vee

In Nederland slachten we elke dag 1,7 miljoen dieren. Ja echt. 1,7 miljoen. Per dag. Al die dieren moeten natuurlijk eten en dat zorgt voor veel ontbossing en dus CO2-uitstoot. En bovendien stoten al die koeien, varkens en kippen veel methaan en lachgas uit. Die stoffen zijn zelfs nog veel schadelijker voor het klimaat dan CO2. De landbouw is in Nederland verantwoordelijk voor 20 procent van de broeikasgassen.

Van al het vlees en de melk die we in Nederland produceren, exporteren we zo’n 80 procent. Dat kan dus best een onsje minder: het klimaat is écht gebaat bij minder koeien.

Meer weten?

GroenLinks heeft een verkiezingsprogramma vol klimaatmaatregelen die er samen voor zorgen dat we de doelen wél halen.

Word lid

Met jouw hulp kunnen we de ambities van GroenLinks waarmaken. Dan maken we landelijk en lokaal het verschil. Dan pakken we klimaatverandering aan. Een betere wereld, een eerlijkere wereld - waar iedereen kansen heeft en we zorg dragen voor elkaar - ligt binnen handbereik.