Spreek je uit. Stop de verhoging van de studierente. Teken de petitie!

1.

Wat houdt de verhoging van de studierente precies in?

Als je gaat studeren, dan kun je een lening aanvragen bij de overheid. Die lening betaal je na je studie af. Over het geleende bedrag betaal je rente. De regering wil die rente nu verhogen. Daardoor wordt lenen voor aankomende studenten duizenden euro’s duurder.

2.

Hoe wordt de studierente bepaald?

De huidige rente is gebaseerd op de rente die de overheid betaalt op staatsobligaties. Bij een staatsobligatie leent de overheid geld en tekent ervoor dat ze het geld op een vastgestelde datum terugbetaalt. Dat stuk papier kan daarna verhandeld worden tussen de verschillende investeerders. Nu nog betalen (oud)-studenten het rentepercentage gebaseerd op een 5-jaars staatsobligatie. Dit kabinet wil dat de rente omhoog gaat naar de 10-jaarsstaatsobligatie. Deze rente is gemiddeld 0,78% hoger dan de huidige rente.

3.

Waarom zijn jullie tegen de renteverhoging?

De opbrengsten van de renteverhoging vloeien niet terug naar het onderwijs of naar studenten, maar worden gebruikt om de staatskas te spekken. Op den duur moet de renteverhoging 226 miljoen euro opleveren. De opbrengsten gaan naar de staatskas.

De overheid had trouwens in 2018 een begrotingsoverschot van 11 miljard euro. De urgentie van het spekken van de staatskas ontbreekt dus.

4.

Moeten studenten meer terugbetalen door deze renteverhoging?

Ja. Als de maatregel doorgaat kost het oud-studenten gemiddeld duizenden euro’s extra. Studeren wordt hierdoor duurder. Dit komt de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het onderwijs niet ten goede.

5.

Hoeveel geld moeten studenten meer gaan betalen door de renteverhoging?

Gemiddeld 5.000 euro.

Het precieze bedrag hangt er van af hoeveel geld je hebt geleend, of je de lening vervroegd aflost en wat je (gezins-)inkomen later wordt. Een docent in het voortgezet onderwijs met een gemiddelde studielening van 21.000 euro betaalt 5.000 euro extra om de lening af te lossen. Een verpleegkundige met een kleine studieschuld van 11.000 euro en een modaal salaris moet door invoering van deze maatregel 2.500 euro extra aflossen. En een modaal gezin bestaande uit een docent en een verpleegkundige betalen bij een hoge studielening van 31.000 euro ongeveer 8.000 euro extra.

Een studieschuld wordt door deze maatregel flink duurder om terug te betalen.

6.

Hoe hangt deze petitie samen met het leenstelsel?

GroenLinks heeft al langer kritiek op hoe het kabinet met het leenstelsel en studenten omgaat. De leden van GroenLinks hebben op het partijcongres in februari besloten alternatieven voor het huidige leenstelsel te onderzoeken. Daar zijn we op dit moment mee bezig.

Dat staat verder los van de studierente. Deze maatregel maakt lenen duizenden euro’s duurder en studeren minder aantrekkelijk. Maar we kunnen de renteverhoging nog tegenhouden. Hij ligt nu voor in de Eerste Kamer. Het is glashelder dat deze maatregel van tafel moet.

7.

Waarom wil dit kabinet deze maatregel eigenlijk zo graag doorvoeren?

De verhoging van de studierente levert de overheid op den duur ruim 200 miljoen euro per jaar op. Na vragen van GroenLinks over wat de regering voor ogen heeft met die extra inkomsten werd duidelijk dat deze enkel zijn bedoeld voor het aanvullen van de staatskas. Niet voor beter onderwijs. Niet voor betere toegankelijkheid van onderwijs. Dit kabinet wil studenten dus gebruiken als melkkoeien.

8.

Welke partijen stemden in de Tweede Kamer vóór de studierente verhoging?

Alleen de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden vóór de renteverhoging in. De voltallige oppositie was tegen. Er is heel veel gemor bij de coalitiepartijen over deze renteverhoging, met name onder D66 en het CDA. De achterban van beide partijen hebben zich tijdens een partijcongres uitgesproken tegen de verhoging op de studierente.

9.

Wat is de rol van de Eerste Kamer bij de studierente verhoging?

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben ingestemd met de verhoging op de studierente. Nu moeten ook senatoren in de Eerste Kamer met deze lastenverzwaring instemmen. Er bestaat een kans dat niet alle senatoren met de verhoging instemmen. Eén enkele tegenstem van één van deze senatoren is voldoende waardoor de verhoging van tafel gaat.

10.

Hoe groot is de kans dat de verhoging van de studierente toch niet doorgaat?

Op 28 mei wordt in de Eerste Kamer gedebatteerd over de renteverhoging en op 4 juni is de stemming. Eén enkele stem in de Eerste Kamer kan het verschil maken tussen wel of geen renteverhoging. Daarom is het van reuze belang dat jij je nu uitspreekt. De Eerste Kamerleden van D66 hebben al aangegeven dat zij vrijuit mogen stemmen. Teken de petitie en deel deze met anderen zodat deze Eerste Kamerleden zich realiseren dat deze maatregel van tafel moet. Het is nog zeker niet te laat.