GroenLinks, SP en PvdA presenteren een gezamenlijke tegenbegroting met andere keuzes voor de toekomst van Nederland. Een keuze voor investeringen in onze samenleving en in de bestaanszekerheid van iedere Nederlander. Een keuze voor leraren, politieagenten en werkenden in de zorg. Voor mensen die ziek zijn of een arbeidshandicap hebben. Voor betaalbare woningen. Kortom, de duidelijke keuze voor mensen en niet voor multinationals.

1. Mensen boven multinationals

Wij kiezen ervoor om de dagelijkse boodschappen niet duurder te maken, te strijden tegen armoede en vóór eerlijk werk. Ook willen we dat je eerder kunt stoppen met werk. Verder halveren we het eigen risico, op weg naar volledige afschaffing. Dat betalen we door de winstbelasting voor grote multinationals niet te verlagen, door af te zien van de 'vlaktaks' waar vooral hoge inkomens van profiteren en door miljonairs meer belasting te laten betalen over hun vermogen.

2. Leraren, agenten en werkenden in de zorg boven beleggers en banken

Wij kiezen ervoor te investeren in mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal, in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders. Leraren, agenten en werkenden in de zorg; zij verdienen een betere beloning. Dat betalen we door de dividendbelasting niet af te schaffen en door banken meer belasting te laten betalen.

3. Betaalbaar wonen en eerlijk klimaatbeleid

Wij kiezen voor meer betaalbare en duurzame woningen. Iedereen moet kunnen rekenen op een fijn huis in een buurt waar je kinderen kunnen buitenspelen. We investeren in bouwen, lagere huren en het renoveren van huizen. Grote bedrijven gaan extra betalen voor uitstoot, zodat de rekening niet bij de gewone Nederlanders terecht komt. Dit zijn de eerste stappen richting klimaatrechtvaardigheid.

Meer lezen

Lees hier de onderbouwing en alle cijfers uit onze tegenbegroting.