Kandidatenprocedure Tweede Kamer

In maart 2021 kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De voorbereidingen daarop zijn achter de schermen al in volle gang. Alles over de kandidatenprocedure, wat we zoeken in een Kamerlid en hoe je kunt solliciteren, vind je op deze pagina.

Het partijbestuur heeft de kandidatencommissie Tweede Kamer de opdracht gegeven om kandidaten te selecteren voor de Tweede Kamerlijst van GroenLinks. We streven weer naar een deskundig en aansprekend team, met zowel generalisten als specialisten, die de kernwaarden van GroenLinks - groen, eerlijk en inclusief - met verve kunnen uitdragen in de Tweede Kamer.

De kandidatencommissie is gevraagd om te komen tot een evenwichtige mix van ervaren Kamerleden en nieuw talent, met aandacht voor diversiteit op allerlei aspecten (gender, leeftijd, seksuele geaardheid, etnisch-culturele achtergrond, regionale spreiding en opleidingsachtergrond). Als Tweede Kamerlid van GroenLinks heb je een voorbeeldfunctie: integriteit en bewustzijn van de kwetsbaarheid van een politieke omgeving zijn belangrijke vereisten waar sollicitanten op bevraagd zullen worden. Lees hieronder meer over het profiel en de procedure. Als je vragen hebt kun je die stellen via kctk@groenlinks.nl.

Competentieprofiel Tweede Kamerlid GroenLinks

Visie

 • Heeft een visie gestoeld op de waarden van GroenLinks; groen, eerlijk en inclusief en onderschrijft het GroenLinksprogramma. Ziet politieke kansen voor inclusieve maatschappelijke verandering en weet deze resultaatgericht en daadkrachtig te verzilveren.
 • Is in staat concrete politieke acties aan te laten sluiten bij een langetermijnstrategie. Is in staat de visie te vertalen in concrete politieke standpunten en acties. Heeft strategisch inzicht in de haalbaarheid van voorstellen in het politieke krachtenveld en is in staat om meerderheden te smeden.
 • Draagt bij aan het opbouwen van de politieke agenda van de fractie. Houdt focus op de voor GroenLinks belangrijke thema’s en gekozen prioriteiten.
 • Weet de eigen portefeuille in het grotere geheel van het GroenLinks programma te plaatsen. Is ter zake kundig. Is extern, op de maatschappij gericht.
 • Versterkt de politieke positionering op en rond de beleidsterreinen o.a. door contacten met deskundigen en betrokkenen binnen en buiten de partij.
 • Weet kansen te benutten of te creëren om binnen deze focus politieke en/of publicitaire actie te ondernemen.
 • Heeft, naast de bijdrage aan de politieke actualiteit, ook een visie op hoe beleidsterreinen en thema’s zich in de toekomst moeten ontwikkelen.

Overtuigingskracht

 • Draagt de GroenLinks visie duidelijk, overtuigend, met gezag en op aansprekende en sympathieke wijze uit. Kan zich snel, eenvoudig en toegankelijk uitdrukken met daarin een toon van hoop en optimisme.
 • Is in staat politieke voorstellen te vertalen naar wat dit betekent voor het dagelijks leven van mensen.
 • Is authentiek, bevlogen, open en toegankelijk.
 • Heeft een sprankelende eigenheid, in balans met teamgeest en loyaliteit aan de partij.
 • Is scherp in debat op de inhoud en zacht op de relatie. Debatteert sterk op inhoudelijk en procesniveau.
 • Kan onder druk een politieke strategische lijn vasthouden en volgen, met behoud van flexibiliteit.
 • Weet kritiek om te vormen in een hoopvol perspectief en biedt een alternatief.
 • Maakt effectief en strategisch gebruik van de media.

Samenwerken

 • Draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking binnen de fractie ten dienste van de gezamenlijke politieke en publicitaire strategie.
 • Is collegiaal en flexibel. Stelt dienstbaarheid aan fractie en partijdoelen boven eigen doelen.
 • Voelt zich verbonden met de partij. Investeert in verbinding met de partij: leden, afdelingen, bestuurders, werkgroepen, EK- en EP-fractie, etc.
 • Legt en onderhoudt contacten met belangenorganisaties, andere partijen, (ervarings)deskundigen.
 • Heeft en houdt goede worteling in de samenleving door o.a. werkbezoeken en stages.
 • Heeft een open houding naar zienswijzen van collega’s (Kamerleden en medewerkers) en integreert dit in het eigen handelen.
 • Weet tegenslagen om te zetten in hoopvolle, optimistische en constructieve acties.
 • Heeft zelfinzicht, bezit het vermogen om zichzelf kritisch te beschouwen en laat zich op eigen functioneren goed aanspreken. Heeft hands-on-mentaliteit.
 • Reflecteert op (mogelijke) gevolgen van jouw handelen en bent in staat (om na afloop) kritisch te kijken naar je eigen rol en bijdrage. En geeft anderen eerlijk feedback op (mogelijke) gevolgen van hun handelen.

Profiel Tweede Kamerlid GroenLinks

Een Tweede Kamerlid voor GroenLinks:

 • Wil Nederland en de wereld veranderen en weet sterk te verwoorden wat er anders moet;
 • Onderschrijft het GroenLinks-programma (behoudens expliciet vooraf gemaakte voorbehouden);
 • Investeert in de verbinding met de vereniging: met leden, afdelingen, bestuurders, werkgroepen, EK- en EP-fractie, etc.;
 • Weet mensen aan te spreken en politiek te vertalen naar het dagelijks leven van mensen;
 • Heeft ruime politieke/maatschappelijke ervaring en een groot maatschappelijk netwerk;
 • Draagt actief bij aan het uitvoeren en verder ontwikkelen van de politieke strategie van GroenLinks;
 • Heeft een visie op de beleidsterreinen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de belangrijkste kernwaarden van GroenLinks (groen, eerlijk en inclusief) en onderschrijft al deze kernwaarden van harte;
 • Is in staat en bereid een goede bijdrage te leveren aan verschillende beleidsterreinen;
 • Is beschikbaar om het werk als Kamerlid met volle inzet te kunnen doen;
 • Is transparant en integer, is zich bewust van de kwetsbare politieke omgeving en voorbeeldfunctie;
 • Rapporteert aan en ontvangt coaching en sturing van de fractievoorzitter;
 • Is in staat goed samen te werken met collega-Kamerleden en het medewerkersteam. Neemt deel aan en verbindt zich aan de jaarlijkse functioneringscyclus.

Word jij Tweede Kamerlid voor GroenLinks?