#EerlijkWonen 🏘

Door de coronacrisis blijkt weer: een goed thuis is onmisbaar. En toch kampt ons land als gevolg van politieke keuzes met een wooncrisis. Huurprijzen zijn onbetaalbaar, een huis kopen is voor starters en mensen met een gemiddeld inkomen zowat onmogelijk. En steeds meer mensen raken dakloos, simpelweg omdat ze geen woonruimte meer kunnen betalen.

Lees hier meer over ons wetsvoorstel Eerlijk Huren, waarin we huurprijzen in de vrije sector aan banden leggen.

Het vrijemarktdenken en kapitalisme heeft van onze volkshuisvesting een ‘woningmarkt’ gemaakt. Beleggers en speculanten kopen woningen op om aan ons te verhuren voor woekerprijzen. Starters en huishoudens met een gemiddeld inkomen maken nauwelijks kans. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen nemen toe, als gevolg van bezuinigingen door de laatste kabinetten.

Wonen is een grondrecht. Huizen die we bouwen zijn bedoeld om in te wonen, niet om winst mee te maken. Daarom is het tijd dat de politiek ingrijpt en zorgt voor #eerlijkwonen.

Uitklappen
aan het laden

De wooncrisis vraagt om een radicale verandering:

  • Begrens de huurprijzen. Het moet afgelopen zijn de vrije marktwerking in voor particuliere huur. Op dit moment mogen particuliere verhuurders zelf bepalen hoe hoog de huur is, behalve voor huurwoningen tot 720 euro (sociale huur. Dit systeem waarmee de overheid per huis vaststelt hoeveel huur er gevraagd mag worden, moet gaan gelden voor vrijwel alle huurwoningen. Dat betekent dat de huur van veel woningen honderden euro’s per maand lager wordt. Lees meer over onze initiatiefwet.
  • Betaalbare koopwoningen. Door het begrenzen van huurprijzen maken huisjesmelkers minder winst. Zo wordt het opkopen van koopwoningen om ze vervolgens te verhuren minder aantrekkelijk. Daardoor concurreren kopers alleen met elkaar, in plaats van met beleggers en huisjesmelkers. Bij nieuwbouw voeren we een woonplicht in. Je mag een nieuwbouwwoning alleen kopen als je er zelf in gaat wonen.
  • Bouwen, bouwen, bouwen. Er komt een noodfonds om de bouw van woningen niet te laten instorten door de coronacrisis, zodat woningbouwcorporaties betaalbare en duurzame huizen kunnen bouwen. Lees meer over ons voorstel voor een crisispakket.
  • Eerlijk wonen voor iedereen. Bij het vinden van een huis mag je achternaam geen rol spelen in de kans die je maakt. Daarom worden woningen van particuliere verhuurders voortaan ook via een objectief systeem toegewezen. Daarnaast moet een meldplicht komen van discriminatie voor verhuurders.
  • Bevries alle huur. Door de coronacrisis hebben veel mensen moeite met het betalen van hun huur. Daarom mag deze nu niet verhoogd worden, ook niet in de vrije sector.
  • Stop uithuiszettingen. Bescherm huurders in deze coronacrisis, en stop per direct alle uithuiszettingen. Lees meer over ons voorstel.
  • Investeer in sociale huurwoningen. laat woningbouwcorporaties veel meer betaalbare huurwoningen voor lage en middeninkomens bouwen. De verhuurdersheffing gaat van tafel en wordt een investeringsplicht voor nieuwbouw en verduurzaming.