#EerlijkWonen 🏘

Door de coronacrisis blijkt weer: een goed thuis is onmisbaar. En toch kampt ons land als gevolg van politieke keuzes met een wooncrisis. Huurprijzen zijn onbetaalbaar, een huis kopen is voor starters en mensen met een gemiddeld inkomen bijna onmogelijk.

Bereken hier je eerlijke huurprijs.

Ook op veel andere plekken in Europa wordt wonen onbetaalbaar. De woonlasten van mensen lopen steeds vaker op tot meer dan veertig procent van hun inkomen. Er raken steeds meer mensen dakloos, simpelweg omdat woonruimte onbetaalbaar is. In heel Europa slapen iedere nacht 700.000 mensen op straat.

Het vrijemarktdenken en kapitalisme heeft van onze volkshuisvesting een ‘woningmarkt’ gemaakt. Beleggers en speculanten uit binnen- en buitenland kopen woningen op om aan ons te verhuren voor woekerprijzen. Starters en huishoudens met een gemiddeld inkomen maken nauwelijks kans. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen nemen toe als gevolg van bezuinigingen door de laatste kabinetten.

Wonen is een grondrecht. Huizen zijn bedoeld om in te wonen, niet om winst mee te maken. We moeten daarom de regels aanpassen - lokaal, landelijk en Europees. Het is tijd dat de politiek ingrijpt en zorgt voor #eerlijkwonen.

Uitklappen
aan het laden

De wooncrisis vraagt om een radicale verandering:

Begrens de huurprijzen.

  • Op dit moment mogen particuliere verhuurders zelf bepalen hoe hoog de huur is. Daardoor blijven huurprijzen stijgen en wordt wonen onbetaalbaar. Daarom moeten huurprijzen worden berekend volgens een objectief, eerlijk systeem. Een systeem dat nu al geldt voor sociale huurwoningen tot 737 euro. Dat betekent dat de huur van veel woningen honderden euro’s per maand lager wordt. Lees meer over onze initiatiefwet.

Betaalbare koopwoningen.

  • Door het begrenzen van huurprijzen maken huisjesmelkers minder winst. Zo wordt het opkopen van koopwoningen om ze vervolgens te verhuren minder aantrekkelijk. Hiermee concurreren kopers alleen met elkaar, in plaats van met beleggers en huisjesmelkers. Bij nieuwbouw voeren we een woonplicht in. Je mag een nieuwbouwwoning alleen kopen als je er zelf in gaat wonen.

Aanpakken van commerciële investeerders.

  • We zorgen voor betere bescherming van huurders, particuliere kopers en pakken grote investeerders en beleggers aan. We gaan daarmee terug naar het principe: een huis om in te wonen, niet als verdienmodel. Lees meer over ons voorstel.

Bouwen, bouwen, bouwen.

  • Er komt een noodfonds om te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen instort als gevolg van de coronacrisis. Zo kunnen woningbouwcorporaties betaalbare en duurzame huizen blijven bouwen. Ook een Europees herstelfonds moet inzetten op bouwen en renoveren. Daarmee geven we de economie een push. Lees meer over ons voorstel voor een crisispakket.

Eerlijk wonen voor iedereen.

  • Bij het vinden van een huis mag je achternaam geen rol spelen in de kans die je maakt. Daarom zal de toewijzing van woningen van particuliere verhuurders voortaan gebeuren door een objectief systeem. Daarnaast moeten huurders terecht kunnen bij een meldplicht voor discriminatie.

Bevries alle huur.

  • Door de coronacrisis hebben veel mensen moeite met het betalen van hun huur. Daarom mag deze nu niet verhoogd worden, ook niet in de vrije sector.

Stop dakloosheid.

  • Bescherm huurders in deze coronacrisis en stop per direct alle huisuitzettingen. En zorg voor een actieplan om overvolle opvangcentra te ontlasten. Daarnaast spreken we in Europa af dat we dakloosheid voor 2030 uitbannen, dat de EU hier subsidies voor geeft en landen steunt om deze doelstelling in de praktijk te brengen.

Investeer in sociale huurwoningen.

  • Geef woningbouwcorporaties de mogelijkheid veel meer betaalbare huurwoningen voor lage- en middeninkomens te bouwen. De verhuurdersheffing gaat van tafel en wordt een investeringsplicht voor nieuwbouw en verduurzaming. En verbeter de Europese regels voor investeringen in sociale woningbouw zodat ook mensen met een middeninkomen, die de prijzen op de vrije markt niet kunnen betalen, in aanmerking komen. Lees meer over onze voorstellen.

Verbeter de kwaliteit van wonen.

  • Mensen wonen soms in slecht onderhouden huizen en dit heeft een direct effect op hun gezondheid en welzijn. Daarom moeten we bij het renoveren van huizen zorgen dat de klimaatdoelen centraal staan, zodat duurzame woningen de norm worden. En iedereen in een gezonde leefomgeving woont. De Europese renovatiegolf betekent ook een grote kans voor het economisch herstel om uit de huidige crisis te komen en kan voor veel banen zorgen.

Leg toeristische verhuur aan banden.

  • Woonruimte wordt steeds vaker continu verhuurd aan toeristen. Door de huidige Europese regels over vrij verkeer van diensten en digitale platformen, zoals Airbnb en Booking.com, kunnen steden dit nauwelijks aanpakken. Steden moeten meer zeggenschap krijgen over de verhuur van woningen via deze platforms, waardoor er meer plek overblijft voor echte bewoning. Lees meer over ons voorstel.