We kunnen niet langer wachten

Want het klimaat wacht ook niet. Kabinet, kom met ambitieus klimaatbeleid.

Na maanden overleg is het Klimaatakkoord geklapt. En dat terwijl we niet langer kunnen wachten om actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

194 landen ondertekenden het Klimaatakkoord van Parijs en hebben toegezegd samen de opwarming van de aarde te beperken. Acht partijen, van links tot rechts, ondertekenden onze Klimaatwet waarin staat dat in 2030 de CO2-uitstoot van Nederland gehalveerd moet zijn.

De afspraken zijn gemaakt. De handtekeningen zijn gezet. De doelen staan op papier. Nu is het een kwestie van het nemen van de noodzakelijke maatregelen om die doelen te bereiken.

En dat is precies waar de schoen wringt. Want dit kabinet kiest voor de grote vervuilende industrie. Terwijl ze moet kiezen voor het klimaat. Zodra er grote economische belangen in het spel zijn, gaat het stroef.

Dit heeft alles te maken met de politieke taboes van de coalitie. De bio-industrie inkrimpen? Het kan niet. Maatregelen nemen om het vliegverkeer af te remmen? Het kan niet. De grote vervuilende industrie eerlijk belasting laten betalen voor hun CO2-uitstoot? Het kan niet. Het kabinet laat zich gijzelen door conservatieve krachten.

Maar de kosten van de klimaattransitie mogen niet eenzijdig terecht komen bij burgers. Niet alleen omdat groene en linkse politiek onlosmakelijk verbonden zijn. Ook omdat de échte milieuvervuiling niet plaatsvindt bij consumenten, maar in de industrie - en daarbinnen zijn tien grote, fossiele bedrijven verantwoordelijk voor de helft van de CO2-uitstoot.

Dat is waarom we het steeds hebben over klimaatrechtvaardigheid. Als we niet bereid zijn om dwingende normen op te leggen aan de vervuilende industrie, gaan we de klimaatdoelen niet halen. Als we niet bereid zijn om de scheve verhouding te doorbreken waarin grote bedrijven 200 keer mínder energiebelasting betalen dan burgers, dan pakt de klimaattransitie oneerlijk uit.

De doelen van de Klimaatwet zijn haalbaar – dat blijkt uit een analyse door verschillende Planbureaus. Politiek leiderschap is wat nu nodig is, maar onenigheid binnen de coalitie vertraagt de komst van een ambitieus Klimaatakkoord. We hebben een kabinet nodig dat kiest voor haar burgers en voor de toekomst. Dat is de opgave die voor ons ligt.

Waar wachten we nog op? De aanpak van klimaatverandering kan niet langer wachten. Er moet een Klimaatakkoord komen.

Uitklappen

Info

Plaats