Debat over het Klimaatakkoord: dit moet je weten.

5 februari debatteerde de Tweede Kamer over het Klimaatakkoord. Waar gaat het akkoord over en waarom praat de Kamer daarover? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Klimaatakkoord 🖋

Het Klimaatakkoord gaat over de praktische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland de klimaatdoelen haalt. Het probleem is alleen dat de grote vervuilers zelf aan de klimaattafels meebeslisten over die maatregelen.

Omdat het concept-akkoord niet voldoende was, zijn verschillende milieuorganisaties uit de onderhandelingen gestapt. Het akkoord treft ook nog vooral burgers, terwijl de grote bedrijven worden ontzien. En ineens zegt Klaas Dijkhoff (VVD) dat het 'niet zijn Klimaatakkoord' is, terwijl hij zélf aan de knoppen zat in het zogeheten 'cockpitoverleg'.

Daarom willen wij een eerlijker Klimaatakkoord, dat we bereiken door onder anderen een CO2-belasting in te voeren.

CO2-belasting 🏭

We zijn er al jaren actief voor aan het strijden: een CO2-belasting voor grote vervuilers. Op onze extra ingelaste Meetup 21 januari presenteerden we onze initiatiefwet.

Die CO2-belasting is nodig om twee redenen:

  • We moeten de klimaatdoelen van Parijs halen door onze CO2-uitstoot verminderen. Een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland komt van de vervuilende industrie.
  • Een CO2-belasting zorgt ervoor dat de kosten van het bestrijden van klimaatverandering eerlijk worden verdeeld.

De CO2-belasting brengt in 2021 naar verwachting ruim 2 miljard op. Dat bedrag kunnen we gebruiken om de energierekening voor mensen te verlagen. Daarnaast kan een deel van het bedrag gebruikt worden om specifieke bedrijven te ondersteunen bij de omslag naar duurzame productie.

Lees hier meer over ons wetsvoorstel.

Klimaatzaak ⚖️

Al in 2015 sprak de rechter het vonnis uit in de Klimaatzaak, die milieuorganisatie Urgenda aanspande tegen de Nederlandse Staat. Dat luidde: de overheid doet te weinig om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom moet de overheid de CO2-uitstoot in Nederland met 25% hebben verlaagd in 2020.

Jarenlang is er te weinig gedaan, waardoor we nu enorm achterlopen in het halen van dit vonnis. Het kabinet zegt dat het halen van de doelen niet mogelijk is. Wij hebben een haalbare oplossing waardoor we wél aan de uitspraak van de rechter kunnen voldoen.

Debat 🗣

Om de klimaatcrisis echt aan te pakken hebben we politiek leiderschap nodig. Het CDA en de VVD vertragen al jaren echte oplossingen. Maar het klimaat wacht niet. Een ruime meerderheid van Nederland staat achter ons plan. Nu het kabinet nog.