Wie is de baas in het onderwijs

Helaas zijn alle plaatsen vergeven! Het is niet meer mogelijk je op te geven.

🍀Met Lisa Westerveld & Paul Smeulders

Een docent weet als geen ander wat nodig is om leerlingen goed onderwijs te geven. Toch besluiten anderen wat docenten moeten doen. De overheid, de inspectie, het schoolbestuur, het samenwerkingsverband: iedereen kijkt mee in de klas. Het vertrouwen moeten we weer teruggeven naar diegene die het werk uitvoeren in de publieke sector. Maar wat is daarvoor nodig? GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld, van onderwijs, wil met jou in gesprek om oplossingen hiervoor te vinden.

Er gaat iets goed mis in de publieke sector. De werkdruk van medewerkers neemt fors toe, het werkplezier neemt af, en de verantwoordingslast is groot. Afgelopen decennia vond een machtswissel plaats. Niet burgers, werknemers of de overheid, maar bestuurders kregen de verantwoordelijkheid voor onze publieke instellingen. Hierdoor worden te vaak beslissingen van hogerhand genomen zonder rekening te houden met wat dit betekent voor de docent, klassenassistent, ondersteunend personeel, ouders, leerlingen en student.Dat de machtsverdeling anders moet wordt ook gezien door instanties als het Centraal Planbureau en de WRR.

Maar hoe moet het wel? Om het onderwijspersoneel meer zeggenschap te geven werkt GroenLinks aan een plan met maatregelen. Om tot goede oplossingen te komen hebben we input nodig vanuit het onderwijs zelf. Jou dus! Deel je ervaring als docent, klassenassistent of ondersteunend personeel met GroenLinks-Lamerleden Lisa Westerveld en Paul Smeulders tijdens de kleinschalige kantinebijeenkomst: wie is de baas in het onderwijs?

Het gesprek over onderwijs vindt plaats op vrijdag 17 mei in Nijmegen, tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Tijdens de avond worden (vegetarische) pizza’s uitgedeeld.

We moedigen je aan om een collega mee te nemen. Nadere informatie ontvang je van ons spoedig nadat wij je inschrijving hebben ontvangen.

Uitklappen