Wie is de baas in de zorg

Helaas zijn alle plaatsen vergeven! Het is niet meer mogelijk je op te geven.

Een verpleegkundige weet als geen ander wat nodig is om goede zorg te verlenen. Toch zijn werkenden in de zorg, zoals verpleegkundigen en jeugdzorgmedewerkers, afhankelijk van beleid waarover anderen beslissen.

De inspraak moet weer terug naar diegene die het werk uitvoeren in de publieke sector. Maar wat is daarvoor nodig? GroenLinks-kamerleden Corinne Ellemeet (zorg), Lisa Westerveld (jeugdzorg) en Paul Smeulders (sociale zaken) willen met jou in gesprek om oplossingen hiervoor te vinden.

Er gaat iets goed mis in de publieke sector. De werkdruk van medewerkers neemt fors toe, het werkplezier neemt af, en de verantwoordingslast is groot. Afgelopen decennia vond een machtswissel plaats. Niet burgers, werknemers of de overheid, maar bestuurders kregen de verantwoordelijkheid voor onze publieke instellingen. Hierdoor worden te vaak beslissingen van hogerhand genomen zonder rekening te houden met wat dit betekent voor de verpleegkundige, jeugdzorgmedewerker, verzorgend personeel, arts en patiënt.

Dat de machtsverdeling anders moet wordt ook gezien door instanties als het CPB en de WRR. Maar hoe moet het wel? Om de zorgprofessional meer zeggenschap te geven werkt GroenLinks aan een plan. Een plan zodat zij het weer voor het zeggen krijgen. Maar om tot goede oplossingen te komen hebben we input nodig vanuit de zorg zelf. Jou dus! Deel je ervaring met GroenLinks-kamerleden Corinne Ellemeet, Lisa Westerveld en Paul Smeulders tijdens de besloten kantinebijeenkomst: wie is de baas in de (jeugd)zorg?

Het gesprek over zorg vindt plaats op vrijdag 7 juni in Den Bosch. Vanaf 18.30 uur openen we de deuren, tussen 19.00 uur en 20.30 uur vindt het gesprek plaats. Tijdens de avond worden (vegetarische) pizza’s uitgedeeld. We moedigen je aan om een collega mee te nemen. Nadere informatie ontvang je van ons spoedig nadat wij je inschrijving hebben ontvangen.

Uitklappen