Een Eerlijke Rekening

Het zijn politieke keuzes om de energierekening van gewone mensen zoveel te laten stijgen. Bedrijven betalen namelijk minder energiebelasting dan huishoudens. Wij willen een eerlijke energierekening! Jij ook? Steun onze actie.

Sinds begin dit jaar is de energierekening van huishoudens fors gestegen. Maar waarom gaan de grote vervuilers eigenlijk niet meer betalen?

We zijn het er allemaal over eens dat we in actie moeten komen tegen klimaatverandering. De rekening daarvoor zou niet bij gewone mensen, maar bij de vervuilende industrie moeten liggen. Toch kiest dit kabinet ervoor om gewone huishoudens veel meer te laten betalen dan de vervuilende industrie.

Daarom zeggen wij: kabinet, voer nu een CO₂-heffing in voor de vervuilende industrie, dan hoeft onze energierekening niet zo hard omhoog. Dit is ook verreweg de beste manier écht wat aan de klimaatverandering te doen. Met de inkomsten van de CO₂-heffing verlagen we de energierekening en helpen we bedrijven te verduurzamen.

Wanneer bedrijven meebetalen, komen niet alle kosten voor de aanpak van klimaatverandering bij huishoudens te liggen. Zo zorgen we voor eerlijk klimaatbeleid.

Het kan wel.

Steun onze actie. ✍️

Uitklappen