Wie is de baas bij de politie, in de zorg en het onderwijs

Uitnodiging presentatie manifest: “Wie is de Baas?”

Meer inspraak en autonomie voor de leraar, de jeugdzorgwerker, de arts, verpleegkundige en de politieagent. Dat is de kern van het manifest “Meer inspraak voor professionals bij de politie, in de zorg en het onderwijs” dat GroenLinks 1 juli a.s. indient bij de Tweede Kamer.

Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van het manifest op maandag 1 juli van 18-19.30 uur in de Tweede Kamer. Alle mensen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen zijn uitgenodigd. Hierdoor kunnen we met een krachtige stem laten zien waar we voor staan: de publieke sector is van ons allemaal.

De basis voor het manifest is gelegd tijdens de kantinebijeenkomsten die we afgelopen maanden in het land hebben gevoerd. Daarin zochten we met de hoofdrolspelers – de mensen uit de publieke sector zelf – naar manieren om grip te krijgen op het werk. Naar maatregelen die ruimte geven aan de intrinsieke motivatie die medewerkers drijft en die ervoor zorgen dat bestuurders niet vóór maar mèt medewerkers zoeken naar oplossingen voor problemen die ons allemaal aangaan.

Samen met u lanceren we met een krachtige stem dit manifest. Een invloedrijk manifest, omdat dit het werk van vier verschillende ministeries overstijgt. Een bijzonder manifest, omdat het wordt ingediend en verdedigd door vier Kamerleden. En een realistisch manifest, omdat het is geschreven met de mensen van de werkvloer zelf en ingaat op de kern van hun problemen: toenemende werkdruk, afnemend werkplezier en de immense verantwoordingslast.

We zien u graag op 1 juli!

Programma

  • 17.30-18.00 uur ontvangst met broodjes
  • 18.00-18.15 uur inloop in de zaal
  • 18.15-19.15 uur presentatie
  • 19.15-19.45 uur borrel
Uitklappen