Supporters

Supporters van de publieke zaak

Onderstaande organisaties scharen zich achter de boodschap van het evenement:

PO in Actie

PO in actie is de enige echte vakbond voor uitsluitend leerkrachten primair onderwijs: van, voor en door leerkrachten.

Zorg in Actie

Zorg in Actie is een initiatief van zorgprofessionals uit alle sectoren binnen de zorg. Zorg in Actie maakt zich hard voor naleving van bestaande CAO's, lagere werkdruk en hogere salarissen om zodoende goede zorg te kunnen waarborgen.

Wij Staan Op

Als groep jong volwassen ervaringsdeskundigen op het gebied van leven met een handicap is Wij Staan Op een publiekscampagne gestart voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking.

VO in Actie

De actiegroep voor docenten in het voortgezet onderwijs. Het is van belang dat leraren weer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun onderwijs en daadwerkelijk betrokken worden bij besluitvorming.

Actiegroep Fysiotherapie

Actiegroep Fysiotherapie is een besloten Facebookgroep van fysiotherapeuten voor fysiotherapeuten. Op het platform kan op een interactieve en open manier met elkaar gesproken en gedeeld worden over problemen die fysiotherapeuten in de dagelijkse praktijk bezighouden.

LSVB

De Landelijke Studentenvakbond is de belangenbehartiger van studerend Nederland! We zetten ons in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding.

LAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is een organisatie van, voor en door scholieren. Wij zorgen ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook mét de scholier wordt gepraat.

Maatschappelijke Branchevereniging Kinderopvang

De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang ziet als een duurzame publieke voorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar.