Tweede Kamerlid worden

De procedure

De kandidaatstelling is geopend van 11 mei tot 28 juni (23.59u).

Naast een motivatiebrief en een CV stuur je ook een ondertekende integriteitsverklaring en bewilligingsformulier mee. De VOG (verklaring omtrent gedrag) en de ondersteuningsverklaringen van minimaal 15 GroenLinksleden kun je digitaal regelen en invoeren. Stuur daarvoor een mail naar kctk@groenlinks.nl, dan geven wij je de benodigde inloggegevens. Onderaan deze webpagina kun je de overige benodigde documenten downloaden.

De kandidatencommissie selecteert op basis van de motivatie en het CV een aantal kandidaten voor een gesprek. Zij controleren steekproefsgewijs ook de ondersteuningsverklaringen op geldigheid. De eerste gespreksronde vindt plaats vanaf 17 augustus. De gesprekken kunnen zowel overdag als 's avonds en in het weekend plaatsvinden. Tijdens het gesprek gaat de commissie in op je motivatie en je integriteit. De tweede gespreksronde vindt plaats in de week van 28 september. In de week van 2 november zal de commissie bekend maken of je wordt voorgedragen en zo ja op welke plek van de advieslijst je wordt voorgedragen.

Op 9 november maakt de kandidatencommissie haar advieslijst bekend. Vanaf dan begint ook de interne campagne, waarin leden kennis kunnen maken met de kandidaten. Als je niet bent voorgedragen door de kandidatencommissie staat het je vrij om je kandidatuur te handhaven voor een plek op de kieslijst. Tussen 16 november en 6 december vindt een ledenreferendum plaats. Hierin wordt de definitieve kieslijst vastgelegd. De uitslag van het ledenreferendum wordt op 8 december bekend gemaakt.

Bezwaar

Ben je het oneens over het integriteitsoordeel van de kandidatencommissie of heb je bezwaar over de tekst van de voordracht? Dan kun je terecht bij de commissie van Geschil en Beroep.

Planning

  • Kandidaatstelling: 11 mei tot 28 juni
  • Terugkoppeling of uitnodiging voor een gesprek: voor 10 augustus
  • Eerste gespreksronde: 17 augustus tot 14 september
  • Tweede gespreksronde: 28 september tot 5 oktober
  • Publieke bekendmaking advies kandidatenlijst: 9 november
  • Interne campagne: 9 november tot 6 december
  • Ledenreferendum kandidatenlijst: 16 november tot 6 december
  • Vaststelling definitieve kandidatenlijst: 8 december
  • Tweede Kamerverkiezingen: 17 maart 2021

De Kandidatencommissie

Henrike Karreman (o.a. oud-voorzitter Kandidatencommissie Intern) zit de kandidatencommissie voor. De andere leden van de commissie kun je hier vinden.

Secretariaat: kctk@groenlinks.nl (secretariaat: Lotte Jeursen en Ruben van der Mark). Het secretariaat houdt aangemelde kandidaten op de hoogte van de verloop van de procedure. Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je deze via het secretariaat aan de commissie stellen.

Welke stukken dien je in?

Voor de laatste twee documenten stuur je een mail met als onderwerpregel: aanvragen VOG + ondersteuningsverklaringen. Wij zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet.